Trà nhuận tràng Smooth Move

269,000

Thương hiệu: Traditional Medicinals
Giúp giảm tình trạng táo bón, kích thích nhuận tràng trong vòng 6-12 giờ.
Hộp 16 túi
Trà nhuận tràng Smooth Move

269,000