OBA NIGHT

235,000

Uống 2 viên/ngày trước khi đi ngủ 30 phút – 1 tiếng.

– Dùng trong vòng 2 tháng để có hiệu quả tốt nhất (tương đương 6 hộp OBA Night)

– Sử dụng theo chỉ dẫn và tư vấn.

OBA NIGHT

235,000