Nấm Linh Chi Lim Xanh (thái lát/ nguyên tai) hộp 1kg

2,500,000

Nấm Linh Chi Lim Xanh (thái lát/ nguyên tai) hộp 1kg

2,500,000