Hồng sâm củ sấy khô 37,5gr Premium Daedong

990,000 690,000

Cách dùng Hồng sâm củ sấy khô

  • Ngậm, nhai và nuốt trực tiếp
  • Hồng sâm khô ngâm mật ong
  • Hồng sâm khô hãm trà
  • Hồng sâm khô ngâm rượu

 

 

 

 

 

 

 

 

Hồng sâm củ sấy khô 37,5gr Premium Daedong

990,000 690,000