Cao Đông Trùng Hạ Thảo Goryeo

1,150,000

Cao đông trùng hạ thảo Goryeo được chiết xuất từ:

  • Cao đông trùng hạ thảo cô đặc Cordyceps militaris chiết xuất 60% (6,0% hoặc nhiều hơn rắn),
  • Chiết xuất nấm Youngji 10% (6,0% hoặc nhiều hơn rắn),
  • Chiết xuất gốc thảo dược của Hàn Quốc 5% (6.0% hoặc hơn rắn),
Cao Đông Trùng Hạ Thảo Goryeo

1,150,000