Buona PEGinpol – Hỗ trợ điều trị táo bón, giúp bé nhuận tràng

255,000

Thương hiệu: BUONA
PEGinpol là một sản phẩm hỗ trợ nhuận tràng bằng cơ chế thẩm thấu, làm mềm phân, tạo điều kiện cho việc giải phóng phân ra ngoài. PEGinpol được khuyến cáo trong trường hợp táo bón chức năng cấp và mạn tính hoặc thỉnh thoảng nhu động ruột bất thường. Hiệu quả không bị suy giảm khi dùng dài ngày.
Hộp 20 gói
Buona PEGinpol – Hỗ trợ điều trị táo bón, giúp bé nhuận tràng

255,000