Bonecare Ezitake – Tái tạo đốt sống, phục hồi đĩa đệm.

368,000

𝑩𝒐𝒏𝒆𝒄𝒂𝒓𝒆 Ezitake với sự kết hợp tối ưu từ các thành phần 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒑 𝒌𝒉𝒂̂̉𝒖 𝑪𝒉𝒂̂𝒖 𝑨̂𝒖: #Chondroitin sulfate natri ( Tây Ban Nha), Chiết xuất rễ vuốt quỷ, #Nutrelix PT (Chiết xuất dịch nhờn ốc sên – Bỉ), 𝒂𝒄𝒊𝒅𝒉𝒚𝒂𝒍𝒖𝒓𝒐𝒏𝒊𝒄 và các thảo dược quý hiếm có tác dụng vượt trội trong phòng ngừa và hỗ trợ điều trị:

  • 𝑇ℎ𝑜𝑎́𝑡 𝑣𝑖̣ đ𝑖̃𝑎 đ𝑒̣̂𝑚 𝑐𝑜̣̂𝑡 𝑠𝑜̂́𝑛𝑔 𝑙𝑢̛𝑛𝑔,𝑐𝑜̂̉.
  • 𝑇ℎ𝑜𝑎́𝑖 ℎ𝑜́𝑎, 𝑣𝑜̂𝑖 ℎ𝑜́𝑎 𝑐𝑜̣̂𝑡 𝑠𝑜̂́𝑛𝑔.
  • 𝑇ℎ𝑜𝑎́𝑖 ℎ𝑜́𝑎 𝑘ℎ𝑜̛́𝑝, 𝑣𝑖𝑒̂𝑚 𝑘ℎ𝑜̛́𝑝.
  • 𝐾ℎ𝑜̂ 𝑘ℎ𝑜̛́𝑝, 𝑘ℎ𝑜̛́𝑝 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑢 ℎ𝑜𝑎̣𝑡 𝑑𝑖̣𝑐ℎ
  • Đ𝑎𝑢 𝑛ℎ𝑢̛́𝑐 𝑥𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜̛́𝑝.
Bonecare Ezitake – Tái tạo đốt sống, phục hồi đĩa đệm.

368,000